Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Datové modelování

Při datovém modelování na základě znalostí o realitě navrhujeme struktury dat, do kterých se budou o této realitě ukládat záznamy. Je to činnost, která vyžaduje důkladnou analýzu skutečnosti, a schopnost převést získané představy do databázových struktur. V souhrnu se této činnosti říká návrh databáze.

První část – analýza informací o skutečnosti – je náročná, a vyžaduje zkušenosti, jasný rozum, někdy dovednost obratně se ptát lidí, kteří danou skutečnost znají. Největší část výkladu je věnována právě analýze. Pokud s datovým modelováním začínáte, doporučujeme tutoriál analýzy.

Pokud máte konkrétní problém, může vám pomoci přehled častých otázek.

Druhá část – převod do databázových struktur – je víceméně rutinní, pokud chceme databázi realizovat v relačním modelu.

Samostatná část je věnována otázkám výběru datových typů, a použití číselníků.

Také zde naleznete návody k Power Designeru.

Odkazy na krátká videa vycházející z pedagogické praxe autorky o nejčastějších nejasnostech v navrhování datových struktur jsou na stránce Krátká videa DM.

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 28.11.2021, 14:55