Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

Vítejte ve výukovém webu pro cvičení předmětu Databáze oboru Informatika,
provozovaném Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Welcome in our tutorial for Databases, a subject in specialization of Applied Informatics.
This site is run by The University of Economics, Prague.

V budoucnosti tento web chce obsahovat více, v současné době se omezuje pouze na dvě témata, a to na

procvičování jazyka SQL na úrovni požadované v předmětu Databáze oboru Aplikovaná informatika,

a

úvod od datového modelování.


Najdete zde také návody pro práci s datovými modely v Power Designeru.
Samostatná stránka odkazuje na krátká videa objasňující nejčastější problémy nebo chyby při datovém modelování.

Publikováno pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic License.
Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 28.11.2021, 15:11