Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

Úlohy k procvičování SQL

Následující úlohy jsou nad cvičnou databází .

1. Vypište loginy a emaily zákazníků z Prahy.

2. Pro každou limonádu vypište její název a sumární cenu jednotek na skladu.

3. Vypište loginy zákazníků, kteří odělali nějakou objednávku v říjnu nebo listopadu 2008 (nápověda: od 1.10.2008 do 30.11.2008).

4. Pro objednávku č.15 vypište názvy objednaného zboží a počet objednaných jednotek pro každou položku této objednávky.

5. Pro objednávky s neprázdnou poznámkou vypište číslo objednávky a tuto poznámku.

6. Pro zákazníka Bohuslava Rejholce vypište všechny různé názvy zboží, které kdy objednal.


7.* Které limonády si zákazník Bohuslav Rejholec nikdy neobjednal?

8.* Které zboží se nikdy neprodalo v Praze?

9.* Ve kterých objednávkách se neobjednala žádná limonáda?


10. Pro každou kategorii vypište názvy všech zboží v této kategorii, spolu s kódem a názvem této kategorie. Ať se vypíší opravdu všechny kategorie!

11. Vypište názvy všech zboží s příslušným kódem kategorie a k tomu jednotkovou cenu. Seřaďte výpis podle kategorií a v každé kategorii sestupně podle ceny.

12. Pro každou kategorii spočítejte počet druhů zboží v této kategorii a průměrnou jednotkovou cenu.

13.* Pro každou kategorii spočítejte počet aktivních druhů zboží v této kategorii a jejich průměrnou jednotkovou cenu. Ať se vypíší opravdu všechny kategorie!


14. Pro každou kategorii spočítejte počet kategorií jí podřízených.

15. Vypište kódy a názvy kategorií, které nemají žádnou podkategorii.

16. Která kategorie má více než 2 podkategorie?

17. Který zákazník podal více než 2 objednávky?


18. Které zboží bylo objednáno ve více než 3 objednávkách?

19. Které zboží bylo objednáno v méně než 4 objednávkách? (Součet počtů řádků z 18. a 19. úloh musí být roven počtu zboží!)

20. Za které zboží se utržilo v roce 2008 více než 200 Kč?

21.** Za které zboží se neutržilo v roce 2008 více než 200 Kč? (Součet počtů řádků z 20. a 21. úloh musí být roven počtu zboží!)

22.* Pro každého zákazníka spočítejte počet objednávek za rok 2009. Ať se vypíší opravdu všichni zákazníci!


Potřebujete více úloh?

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 20.12.2011, 14:05