Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Power Desiger – Co se vztahem 1 : 1

Pokud v Power Designeru nerozhodnete, co má udělat se vztahem, který je One - One, vygeneruje do fyzického modelu cizí klíče tabulek obou entitních typů – jeden z těchto cizích klíčů bude redundantní. Musíme rozhodnout, který. V dialogu vlastností vztahu vybereme, která z entit je pro daný vztah dominantní:

Ve vygenerovaném fyzickém modelu bude cizí klíč v té z tabulek, jejíž role nebyla označena jako dominantní:

Tento model ovšem nezamezuje, aby jeden zaměstnanec mohl být vedoucím více skladů.

Omezení na skutečné 1:1

Ukažme si příklad, kde budeme požadovat kontrolu, že vztah je skutečně 1:1. V léčebném zařízení jsou pacienti umísťováni na lůžka, na jedno lůžko je umístěn nejvýše jeden pacient, a přitom jeden pacient neobsadí dvě lůžka. Jako dominantní roli zvolíme pacienta, protože v evidenci máme i ambulantní pacienty nebo pacienty již propuštěné, takže pacientů umístěných na lůžka je menšina. Zato u lůžek předpokládáme spíše obsazenost:

Vygenerovaný fyzický model upravíme, přidáme omezení alternativního klíče:

Nyní jeden pacient nemůže být umístěn na dvě lůžka.

< Vztahy nebo asociace | Power Designer postupně | Identifikační závislost >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 01.06.2011, 09:39