Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

Formální syntaxe

Zatím na tomto webu není mnoho formální syntaxe. Tu lze nalézt v referenční přírůčce jazyka, kterou má snad každý k dispozici. Ve výjimečných případech přece jen nějakou formálnější sytaxi uvádíme. Pak vás může zajímat, jak té naší syntaxi rozumět.

Složené závorky { } znamenají seznam k výběru jedné z možností, možnosti uvnitř závorek jsou odděleny svislou čarou | .

Hranaté závorky [ ] vyznačují volitelnou část kódu, tedy něco, co tam může a nemusí být.

Špičaté závorky < > uzavírají místo pro parametr určitého typu. Typ parametru je naznačen textem v závorkách.

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 22.09.2009, 14:27