Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Krátká videa o vybraných otázkách datového modelování

Krátká videa vycházející z pedagogické praxe autorky. Vysvětlují nejčastější problémy v pochopení navrhování datových struktur.


Pro uživatele z Vysoké školy ekonomické je še dostupné též zde.


Playlist pro pokročilé k dalším otázkám...

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 31.01.2022, 08:42