Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Krátká videa o vybraných otázkách datového modelování

Krátká videa vycházející z pedagogické praxe autorky. Vysvětlují nejčastější problémy v pochopení navrhování datových struktur.

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 21.12.2021, 18:58