Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

K Power Designeru

Zde naleznete rady a návody k práci v CASE nástroji Power Designer, tento program je využíván při výuce předmětu Databáze na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Úvodní demo ukazuje, jak pracovat s objekty konceptuálních datových modelů v Power Designeru. Podrobně se zabývá entitami a datovými typy atributů; ukazuje jak nastavit CHECK podmínky (např. jak vyjmenovat povolené hodnoty). Dozvíte se, jak zabránit nadbytečnému zobrazování identifikátorů u entit.

O vztazích či asociacích

Co udělat se vztahem 1 : 1

Jak vytvořit identifikační závislost

Co udělat s dědičností

Jak a proč nastavit alternativní klíče

Jak vygenerovat fyzický model, co v něm upravit, a jak získat definiční SQL kódy

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 31.07.2010, 08:31