Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Power Designer – entity a atributy

Založíme nový konceptuální datový model v Power Designeru (dále místo Power Designer píši dále zkratku PD):

Ke přidávání nových objektů do modelu máme paletu:

Vyberte nástroj k vytvoření nového objektu:

Někam klikněte do plochy pro model, a budete mít nový objekt:

Poklepáním na objekt dostanete dialog o vlastnostech objektu – Properties: Name se bude zobrazovat jako název objektu v PD, Code je název objektu, který PD vygeneruje do SQL. (Defaultně se vygenerují SQL kódy jako case sensitivní, ale to lze přenastavit.) Můžete přidat i vysvětlující Comment k objektu. Tlačítkem Použít vždy aktualizujete vlastnosti objektu v PD:

Atributy entity přidáváte a upravujete na kartě Attributes. Name a Code je analogické jako u objektů. Datový typ pro atribut nejpohodlněji zvolíte po kliknutí na tlačítko s třemi tečkami:

Nabídka standardních datových typů. Rozvažte nejprve sémantiku atributu, a pak zvolte ze správné skupiny správnou volbu. U Characters, Variable characters, Number nebo Decimal ještě vepište do Length maximální velikost pole ve znacích (u Number či Decimal je to počet cifer), a u Decimal či Number ještě vepište do Precision počet desetinných míst (pokud nic nezadáte, bude 0). Boolean vygeneruje PD pro Oracle jako Number(1), protože v Oracle boolský datový typ není. Serial se pro Oracle vygeneruje jen jako Integer, bez jakékoli podpory sériového vytváření čísel - tuto funkcionalitu musíte v Oracle podpořit definováním sekvence a jejím využitím při insertech do tabulky - viz komplexní příklad.

Po zvolení datového typu pro atribut se zobrazí příslušná zkratka. Dále rozhodněte o zašktrnutí políček P,M,D: P znamená primary identifier (pole bude součástí primárního klíče budoucí tabulky), M - mandatory - znamená povinný atribut, D znamená displayed - jestli bude v PD v modelu zobrazován:

Kontroly – CHECK

Chcete-li pro atribut definovat nějaké kontroly – CHECK, pak nejprve aktualizujte vlastnosti entity tlačítkem použít:

a pak poklepejte na volič řádku před jménem atributu, u kterého CHECK chcete definovat:

Otevře se dialog s vlastnostmi atributu:

Standardní kontroly se nastavují na kartě Standard Checks. Zde můžete zadat rozsah od-do, defaultní hodnotu, nebo vyjmenovat přípustné hodnoty (do pole Label můžete vepsat vysvětlení významu hodnoty, jako komentář pro pochopení):

Složitější kontroly

Kontroly pro vztahy mezi atributy či jiné složitější kontroly v rámci jedné entity lze definovat v dialogu Entity Properties na kartě Rules:

Nezapomeňte nastavit, že má jít o kontrolu:

Redundantní zobrazování identifikátorů

Pokud vám vadí nadbytečné zobrazování informace o identifikátorech entity:

dá se to nastavit pro celý model z menu Tools, Display Preferences. V dialogu Display Preferences zrušte zaškrtnutí u Identifiers,

a už se zobrazovat nebudou:

Power Designer postupně | Vztahy nebo asociace >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 13.12.2017, 16:46