Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Power Designer – Vztahy nebo asociace

Vztahy můžeme v Power Designeru vytvořit nástrojem Relationship , nebo kombinací Association a Associoation Link .

Binární vztah bez atributů

Pokud potřebujeme binární vztah bez atributů, stačí k tomu Relationship . Zvolíme tento nástoj , a táhneme jím od jedné entity k druhé. Nastaví se vztah s defaultním názvem, kardinalitou a parcialitou, ty musíme upravit v jeho Properties.

Name, Code a Comment je jako u všech objektů. Kardinalita a parcialita se nastavují na kartě Cardinality:


Předmět má jediného garanta, učitel může garantovat více předmětů ale nemusí grantovat žádný.

Jak udělat identifikační závislost najdete na identifikační závislost.

Vztah s atributy

Pokud potřebujeme nějaké atributy vztahu, musíme použít Assiciation a Assosiatin Link. Nejprve umístíme objekt Association , a pak ho propojíme Assiciation Linky k entitám. Stav před:

Přidané Association:

Propojení Association Linky:

Poklepáním na objekt Association můžeme mu zadat Name, Code a Comment, a na kartě Attributes vložit atribut(y):

Povinnost a kardinalita u Association

Pokud potřebujeme nastavit povinnost nebo kardinalitu některé z rolí ve vztahu modelovaném pomocí Association, nezapomeňte, že tato čísla se u Association Link v Power Designeru týkají vždy entity, u které jsou (nejspíš jsou na druhé straně, než byste čekali!):


Článek má jediného autora, ale blogger mohl napsat více článků a nemusel napsat ani jediný.

Uvědomte si ale, že této nepříjemnosti se můžete vyhnout, protože předchozí model je ekvivalentní tomuto (datum napsání se přesunulo do článku):

U vztahů s kardinalitou n : m nemáme volbu přesunutí atributu vztahu k žádné z entit. I když vyznačení povinosti má u těchto vztahů jen informativní charakter (odůvodnění nechávám bystrému čtenáři), přesto je také třeba dát pozor, jinak místo informace poskytujeme dezinformaci:


Každá objednávka musí požadovat alespoň jeden druh zboží, zatímco může existovat druh zboží, který není požadován v žádné objednávce

Víceární vztah

Má-li vztah více rolí než 2, potřebujete v Power Designeru také Association a Association Linky :


Ternární vztah zápůjčky na akce.

Pokud si zákazník na danou akci může daného druhu vybavení zapůjčit více kusů, potřebujeme ještě atribut vztahu:

< Úvodní demo - entity, atributy | Power Designer postupně | Vztahy 1:1 >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 01.04.2011, 10:48