Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

SQL

Structured query language (SQL) je standardizovaný jazyk pro komunikaci s databázemi. I když ve skutečnosti nejde o jeden jazyk, ale o různé dialekty různých databázových systémů odlišující se od standardu, na základní úrovni ho můžeme bez problémů považovat za jeden jazyk.

Také standard tohoto jazyka nevznikl jen jeden, ale v průběhu jeho vývoje byly vydávány nové verze. Pro tento tutoriál vycházíme z verze ANSI/SQL 1992, která je považována za "standard" podporovaný většinou databázových systémů.

Protože však zde musíme použít konkrétní syntaxi příkazů jazyka SQL, zvolili jsme dialekt databázového systému Oracle. Čtenáře užívajícího jiný databázový systém upozorňujeme, že v drobnostech se může jeho syntaxe odlišovat. Zároveň takového čtenáře upozorňujeme, že znalosti, které získal v jiném databázovém systému, bude muset kriticky porovnat se systémem Oracle.

Na dalších stránkách se můžete dočíst, které příkazy SQL jsou v tomto tutoriálu probírány. Můžete se seznámit, na jaké cvičné databázi jsou uváděny příklady. A můžete se poučit, jak číst formální syntaxi jednotlivých příkazů.Můžete číst o jazyce SQL postupně.
Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 07.10.2014, 16:47