Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

Probírané příkazy jazyka SQL

SQL postupně | SELECT >

Jazyk SQL je dnes velmi rozsáhlý, ale v tomto tutoriálu jsou probírány jen "základní" příkazy, a to

SELECT

INSERT, UPDATE, DELETE

CREATE TABLE, ALTER TABLE v základní podobě, včetně referenční integrity, DROP TABLE

CREATE VIEW, DROP VIEW

GRANT, REVOKE

Protože příklady jsou většinou to, co pomůže výklad pochopit, vždy je uvádíme, a výklad dokonce vedeme na nich. Příklady pro SELECT jsou postaveny na naší cvičné databázi (pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze jsou tyto tabulky dostupné pod účtem student). Pro abstraktněji založené mysli čtenářů přidáváme i formální definice syntaxí základních tvarů příkazů.

SQL postupně | SELECT >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 21.10.2009, 01:35