Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

INSERT

< Manipulační příkazy | SQL postupně | UPDATE >

Toto je příkaz k vložení nového řádku do tabulky. Syntaxe:

   
   insert into <jméno_tabulky> [(<pole>,...)] values (<hodnota>,...);

Příklad: Do tabulky kategorií vložte nový záznam pro kategorii s názvem "mražené", kódem kategorie "mraz", popisem "mražené zboží", s žádnou nadřazenou kategorií .

    insert into KAT (NAZK, POPK, KAT) values ('mražené','mražené zboží','mraz');
Do pole NADR jsme nespecifikovali žádnou hodnotu, takže tam je vložena případná defautní hodnota či NULL. Defaultní hodnota pro toto pole není definována, takže se vložila NULL. Můžete se přesvědčit:
    select * from KAT;

V příkazu INSERT můžeme zvolit pořadí polí libovolně, pořadí vkládaných hodnot musí odpovídat zvolenému pořadí polí.
Pokud vynecháme seznam polí, do kterých se mají hodnoty vkládat, musíme v seznamu hodnot respektovat pořadí, v jakém byla pole v tabulce definována, a žádné nevynechat. Speciálně to v této variantě znamená, že pokud v budoucnu dojde ke změně definice tabulky, bude třeba v aplikacích přepsat příkazy INSERT takto napsané.

Kromě jednotlivého řádku můžeme vkládat do tabulky výsledek dotazu. Syntaxe:

   
   insert into [<jméno_schématu>.]<jméno_tabulky> [(<pole>,...)] <poddotaz>;

< Manipulační příkazy | SQL postupně | UPDATE >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 20.10.2009, 19:42