Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

REVOKE

< GRANT | SQL postupně

Tímto příkazem můžeme odebrat nějakému uživateli nějaké právo, které mu bylo dříve přiděleno.

Příklad: Odeberte právo select k pohledu SKYPE_OSOBY uživateli KROKODYL2. (Toto právo mu bylo přiděleno v příkladu v kapitole GRANT.)

        revoke select on SKYPE_OSOBY from KROKODYL2;
Uživateli KROKODYL2 nyní zbylo jen právo update k tomuto pohledu. Vyzkoušejte.

< GRANT | SQL postupně

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 20.10.2009, 19:45