Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

Sloupce ve výsledku

< SELECT | SQL postupně | Podmínky výběru >

V dotazu je možné požadovat do výsledku sloupce z tabulek uvedených v dotazu v klauzuli FROM (k této klauzuli se náš tutoriál propracuje později) – eventuálně je možné je přejmenovat – a dále je možno požadovat nové sloupce vzniklé vyhodnocením výrazů ze sloupců těchto tabulek. Sloupce do výsledku se zapisují do klauzule select.

 Do výsledku můžeme požadovat jen sloupce nebo výrazy nad sloupci z tabulek zahrnutých do klauzule FROM.

Příklad: Pro každou objednávku vypište její číslo, datum přijetí, stav, a u odeslaných objednávek počet uplynulých dní od přijetí do odeslání.

    select CISO as CISLO_OBJEDNAVKY, DAT as DATUM, STAV, DATOD-DAT as ODESLANO_ZA_DNU
    from OBJ;

Příklad: Pro každou položku objednávky č. 10 vypište kód zboží, množství a účtovanou jednotkovou cenu.

    select KOD as ZBOZI, MNOZ as MNOZSTVI, VCEN/MNOZ as CENA_ZA_JEDNOTKU
    from POLOZ
    where CISO=10;

(Co přesně znamená to v klauzuli where, k tomu se dostaneme v další kapitole.)

Příklad: Pro každou položku objednávky č. 10 vypište název zboží a množství.

    select NAZ as ZBOZI, MNOZ as MNOZSTVI
    from POLOZ join ZBOZ using (KOD)
    where CISO=10;

(To join a using v klauzulu from znamená spojení tabulek, k němuž se tento tutoriál propracuje později.)


 Pokud chceme zamezit opakování stejných řádků do výsledku, použijeme klauzuli DISTINCT.

Příklad: Vypište různé jednotky, v jakých se prodává zboží.

    select distinct JEDN
    from ZBOZ;

Příklad: Vypište různé kombinace názvů kategorie a jednotek, v jakých se prodává zboží této kategorie .

    select distinct NAZK, JEDN
    from ZBOZ join KAT using(KAT)
    order by 1;

(I ke klauzuli order by se dostaneme později.)


 Pokud se některé sloupce z různých tabulek z klauzule FROM jmenují stejně, pak musíme specifikovat, které z nich máme na mysli.

Příklad: Pro každého zákazníka vypišme jeho všechny různé dodací adresy.

    select distinct LOG, OBJ.ULIC , OBJ.MEST
    from ZAK join OBJ on(LOG=ZAK)
    order by 1;

< SELECT | SQL postupně | Podmínky výběru >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 11.01.2012, 10:49