Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

Pořadí řádků

< Podmínky výběru | SQL postupně | Spojeni tabulek >

O pořadí řádků do výsledku rozhoduje databázový stroj, pokud explicitně o nějaké pořadí nepožádáme. K tomu slouží klauzule order by. Každý klíč uspořádání může mít řazení vzestupně (asc, nemusíme psát, je defaultní) nebo sestupně (desc).


Příklad: Vypište názvy a jednotkové ceny zboží seřazené podle ceny sestupně.

    select NAZ, JCEN
    from ZBOZ
    order by JCEN desc;
Jiná varianta syntaxe se odkazuje na pořadí pole v seznamu SELECT:
    select NAZ, JCEN
    from ZBOZ
    order by 2 desc;

Příklad: Vypište kategorie, názvy a jednotkové ceny zboží seřazené podle kategorie vzestupně a pak podle ceny sestupně.

    select KAT, NAZ, JCEN
    from ZBOZ
    order by 1, 3 desc;
Varianta syntaxe se jmény polí:
    select KAT, NAZ, JCEN
    from ZBOZ
    order by KAT, JCEN desc;

Příklad: Seřaďte objednávky podle počtu dní uplynulých od přijetí do odeslání, sestupně. Vypište pouze čísla objednávek, u kterých tento počet je větší než 60.

    select CISO
    from OBJ
    where DATOD-DAT > 60
    order by DATOD-DAT DESC;

< Podmínky výběru | SQL postupně | Spojeni tabulek >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 21.10.2009, 11:43