Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

DROP

< CREATE VIEW | SQL postupně | Řídící příkazy >

Tento příkaz slouží k rušení databázových objektů: tabulek, pohledů a dalších. Syntaxe:

 
    drop <typ_objektu> <jméno_objektu>;

Tedy například

 
    drop table <jméno_tabulky>;

nebo

    drop view <jméno_pohledu>;

Příklad: Zrušte pohled SKYPE_OSOBY.

    drop view SKYPE_OSOBY;

Příklad: Zrušte tabulky OSOBA, TELEFON a KOMUNIKAT.

    drop table OSOBA;
Tento příkaz nebude proveden, protože k tabulce OSOBA směřují cizí klíče z tabulek TELEFON i KOMUNIKAT. Pomůže změnit pořadí:
    drop table TELEFON;
    drop table KOMUNIKAT;
    drop table OSOBA;
Ani pořadí rušení tabulek nemusí vždy pomoci. Jsou-li vazby cizích klíčů do kruhu, není kterou tabulkou začít. Pak je třeba nejprve rušit omezení cizích klíčů příkazem ALTER TABLE, a pak teprve tabulky.

Příklad: Zjistěte, co se stalo s pohledem POCTY_VE_MESTECH. Eventuálně to napravte.

    select *
    from POCTY_VE_MESTECH;
Zjistíte, že definice pohledu je nyní nekorektní; tabulka, na základě které byl pohled definován, byla zrušena. Zrušíme tedy i tento pohled:
    drop view POCTY_VE_MESTECH;

< CREATE VIEW | SQL postupně | Řídící příkazy >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 20.10.2009, 19:44