Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Power Designer – Jak vytvořit identifikační závislost

Zde se dovíte, jak vytvořit identifikační závislost entity na jiné entitě – vysvětlení viz Slabé entitní typy.

Položky faktur

Typickým příkladem je vztah položky faktury k faktuře, kde "číslo řádku" položky je číslo řádku v rámci "její" faktury:


(Model je redukován – co položka faktury účtuje, zde není vidět. Tato informace byla v původním modelu modelována vztahem položky k nějakému produktu.)

Tento vztah stanovíme jako identifikační – v dialogu vlastností vztahu na kartě Detail zaškrtneme Dependent (je dostupné jen pro Cardinality: 1,1):

Po potvrzení a refreši zobrazení v PD vypadá identifikační závislost takto:

V tomto konkrétním případě to znamená, že identifikace Položky faktury je složena z identifikátoru Faktury - tj. čísla faktury (to je externí součást identifikce pro Položku faktury), a z interních součástí identifikce Položky faktury - atributu/ů s "<pi>" - v tomto případě z čísla řádku. Ve fyzickém modelu bude toto:

Výpůjčky knih

U výpůjček knih je tomu podobně, i když kniha nemusí mít žádnou výpůjčku (na rozdíl od faktury, která nějaké položky mít musí):

< Vztahy 1:1 | Power Designer postupně | Dědičnost >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 01.06.2011, 12:01