Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

SELECT

< Které příkazy se probírají | SQL postupně | Sloupce ve výsledku >

Toto je příkaz na výběr dat z databáze, tzv. dotaz. Vrací virtuální tabulku, která sama nemusí mít jméno, ale její sloupce již jméno mají. Pořadí řádků může být specifikováno v příkazu, v opačném případě je na databázovém stroji, jaké to pořadí bude.

Formulace dotazu se týká toho, co chceme ve výsledku dostat, a nikoli jak to má databázový systém provést. Jak to databázový systém provede, je v jeho zodpovědnosti.

V dotazu formulujeme, z kterých tabulek jak propojených se má odpověď sestavit (klauzule FROM), podle jakých kritérií se mají vybrat řádky do výsledku (klauzule WHERE) , a které sloupce má výsledek mít (klauzule SELECT). Toto popisuje základní konstrukci dotazů SELECT-FROM-WHERE, na níž jsou eventuální další konstrukce složitějších dotazů postaveny.

Náš tutoriál nás provede konstrukcemi dotazů krok za krokem, od nejjednodušších postupně k nejsložitějším. Všechny příklady jsou napsány pro cvičnou databázi (pro studenty VŠE dostupnou pod účtem student na školním cvičném Oracle).

< Které příkazy se probírají | SQL postupně | Sloupce ve výsledku >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 15.09.2011, 11:20