Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

SQL kódy řešení úloh

1.
  select LOG as ZAKAZNIK,EMAIL
  from ZAK
  where MEST like '%Praha%';
2.
  select NAZ as ZBOZI,JCEN*SKLAD as SKLAD_SUMA
  from ZBOZ
  where KAT='limo';
3.
  select ZAK
  from OBJ
  where DAT between to_date('01102008','ddmmyyyy') and to_date('30112008','ddmmyyyy');
4.
  select NAZ,MNOZ
  from POLOZ join ZBOZ using (KOD)
  where CISO=15;
5.
  select CISO,POZN
  from OBJ
  where POZN is not null;
6.
  select distinct NAZ
  from ZAK join OBJ on (LOG=ZAK) join POLOZ using (CISO) join ZBOZ using (KOD)
  where ZAK.JMEN like 'Bohuslav%' and ZAK.PRIJM like 'Rejholec%';
7.
  select KOD,NAZ
  from ZBOZ join KAT using (KAT)
  where NAZK like 'limonády%'
  and KOD not in 
   (select KOD
   from ZAK join OBJ on (LOG=ZAK) join POLOZ using (CISO)
   where ZAK.JMEN like 'Bohuslav%' and ZAK.PRIJM like 'Rejholec%')
  order by 1;
8.
  select KOD,NAZ
  from ZBOZ
  where KOD not in 
   (select KOD
   from ZAK join OBJ on (LOG=ZAK) join POLOZ using (CISO)
   where ZAK.MEST like '%Praha%')
  order by 1;
9.
  select CISO
  from OBJ
  where CISO not in 
   (select CISO
   from POLOZ join ZBOZ using (KOD) join KAT using (KAT)
   where NAZK like 'limonády%')
  order by 1;
10.
  select KAT,NAZK,KOD,NAZ
  from KAT left join ZBOZ using (KAT)
  order by 1,3;
11.
  select KAT,NAZ,JCEN
  from ZBOZ
  order by 2,3 DESC;
12.
  select KAT, count(KOD) as pocet_zb, avg(JCEN) as prum_jcena
  from KAT left join ZBOZ using (KAT)
  group by KAT;
13.
  select KAT.KAT, count(KOD) as pocet_akti, avg(JCEN) as prum_cena_akti
  from KAT left join ZBOZ on (KAT.KAT=ZBOZ.KAT and AKTI=1)
  group by KAT.KAT;
14.
  select NAD.KAT, count(POD.KAT) as POCET_PODRIZ
  from KAT NAD left join KAT POD ON (NAD.KAT=POD.NADR)
  group by NAD.KAT;
15.
  select KAT, NAZK 
  from KAT
  where KAT not in (select NADR from KAT where NADR is not null);
16.
  select NAD.KAT
  from KAT NAD join KAT POD ON (NAD.KAT=POD.NADR)
  group by NAD.KAT
  having count(*)>2;
17.
  select LOG
  from ZAK join OBJ ON (LOG=ZAK)
  group by LOG
  having count(*)>2;
18.
  select KOD
  from POLOZ
  group by KOD
  having count(*)>3;
19.
  select KOD
  from ZBOZ left join POLOZ using (KOD)
  group by KOD
  having count(CISO)<4;
20.
  select KOD
  from OBJ join POLOZ using (CISO)
  where DAT between '01012008' and '31122008'
  group by KOD
  having sum(VCEN)>200;
21.
  select KOD
  from OBJ join POLOZ on (OBJ.CISO=POLOZ.CISO and DAT between '01012008' and '31122008') right join ZBOZ using (KOD)
  group by KOD
  having sum(VCEN)<=200 or count(OBJ.CISO)=0
  order by 1;
22.
  select LOG, count(CISO) as POCET_OBJ
  from ZAK left join OBJ on (ZAK.LOG=OBJ.ZAK and DAT between '01012009' and '31122009')
  group by LOG;
Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 09.12.2013, 14:41