Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

SQL /

Nápovědy k úlohám z SQL

1. Kvůli možným variantách v datech je lépe porovnávat na podřetězec, tedy MEST like '%Praha%'.

2. Výraz pro výpočet násobku jednotkové ceny a jednotek na skladě: JCEN*SKAD.

3. Login zákazníka je i v poli ZAK tabulky OBJ.

4. Číslo objednávky je i v tabulce POLOZ.

5. Musíte použít porovnání is null.

6. Potřebujete distinct, a je třeba odlišit jméno z tabulky ZAK od jména v tabulce OBJ.

7. Které limonády si Bohuslav Rejholec někdy objednal? Pak ze všech limonád tyto vyškrtejte.

8. Které zboží se někdy v Praze prodalo? Pak ze všech zboží tato vyškrtejte.

9. Ve kterých objednávkách byla nějaká limonáda? Pak ze všech objednávek tyto vyškrtejte.

10. Je potřeba vnější spojení.

11. Order by může mít více položek.

12. Je potřeba vnější spojení.

13. Je potřeba vnější spojení s podmínkou na detail.

14. Potřebujete self join.

15. Dotaz na to, co není.

16. Self join s group by a having.

17. Group by s having.

18. Stačí agregovat CISO z tabulky POLOZ, sesupovat podle KOD. Group by s having.

19. Počet objednávek může být i 0, takže je potřeba vnější spojení. Group by s having.

20. Group by s having s klauzulí where.

21. Některé zboží se v roce 2008 vůbec neprodávalo, i toto zboží musí být ve výsledku.

22. Některý zákazník neměl v roce 2009 žádnou objednávku, i tento zákazník musí být ve výsledku.

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 11.01.2012, 10:48