Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

Úvodní nastavení

administrátoři (základní) Jakmile máte na svém serveru fungující instalaci PmWiki (viz Instalace?), můžete ho přizpůsobit pro svoje konkrétní potřeby.

Většina konfiguračních pokynů je uložena v souboru local/config.php. Některá nastavení naleznete na speciálních stránkách ve skupiněSite, jako například Site.SideBar menu.

Lokální konfigurační soubor (local/config.php)

Při první instalaci PmWiki soubor local/config.php neexistuje. Zkopírujte soubor sample-config.php (v adresáři docs/) do local/config.php a použijte ho jako výchozí bod. Mohli byste vytvořit i prázdný local/config.php, ale sample-config.php usnadní a především urychlí práci.

Toto je jednoduchý soubor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Stránky přátel medvídka Brumly";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('nejtajnejsi');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajne');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

Všimněte si, že config.php začína s <?php . Koncová PHP značka (tag) ?> je volitelná, a může být vynechána pro zlepšení kompatibility některých OS. Ujistěte se, že v souboru nejsou žádné prázdné řádky či mezery před<?php nebo za jakýmkoli uzavíracím ?>, jinak může dojít k výpisu chybových hlášení na začátku vašich wiki stránek.

Výše uvedený soubor config.php nastaví hodnotu vašich proměnných používaných v PmWiki:

  • Proměnná $WikiTitle obsahuje název vašich stránek, který se objeví v titulku webového prohlížeče.
  • Proměnná $PageLogoUrl představuje URL obrázku ikony, který bude zobrazen v levém horním rohu každé wiki stránky z vaší instalace.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pro administraci.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umožní Nahrávání na server ("Připojené soubory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pro nahrávání na server.
  • Proměnná prostředí TZ definuje konkrétní časové pásmo.
  • Proměnná $TimeFmt definuje vzhled časových řetězců a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétního časového pásma.

Nastavením těchto (a jiných) proměnných v local/config.php, můžete někdy dost podstatně změnit vzhled i vlastnosti narozdíl od výchozího nastavení. Seznam proměnných používaných v PmWiki najdete v Proměnné PmWiki, a příklady serverů, které používají PmWiki v přizpůsobené podobě najdete na Uživatelé PmWiki.

Nastavení hesla pro administraci

Stránky ve skupině Site (mimo Site.SideBar) jsou implicitně zamknuté. Aby jste mohli upravovat tyto stránky, potřebujete v local/config.php vytvořit administrátorské heslo pro celý server. Pro nastavení administrátorského hesla pro celý server na "mojetajne", změnte řádok na následující:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte použít funkci crypt(), nastavte heslo na hodnotu která má pro vás význam. Podrobnosti o lepším zapezpečení vašeho hesla najdete v HeslaAdmin?.

Neměňte ani nepřemenovávejte pmwiki.php

PmWiki byla navržena tak, že všechny úpravy je možno provádět bez změny distribučních souborů -- jeden z důvodů je bezproblémová aktualizace na vyšší verzi. PmWiki nikdy nezapisuje do souborů v adresářích local/ nebo cookbook/, takže toto umístění vašich úprav ulehčí sledovat změny a aktualizovat PmWiki bez ztráty změn.

Pokud měníte konfiguraci vašich stránek, vždy měňte soubor local/config.php nebo přidejte soubory do adresářů cookbook/ nebo pub. Neměňte pmwiki.php či soubory v adresáři scripts/ protože budou pravděpodobně přepsány při aktualizaci.

Nepřejmenovávejte ani soubor pmwiki.php, komplikovali byste si tím aktualizaci (nedošlo by k jeho přepsání) a došlo by k nekonzistenci instalace. Většina administrátorů přidává do adresáře pmwiki "wrapper skript" index.php, který obsahuje následující jediný řádek:

<?php include('pmwiki.php');

Další přizpůsobení

Po nastavení souboru local/config.php, budete chtít pravděpodobně aplikovat další lokální přizpůsobení?. Mnoho úprav, které byli vytvořené najdete v Kuchařce PmWiki. A nebojte se těchto receptů - jsou dobře připravené, takže většina z nich vyžaduje jen stáhnutí jednoho souboru a přidání jednořádkového příkazu do config.php, a voilà! - fungují!

Pokud chcete provozovat více než jednu wiki na stejném serveru, použijte WikiFarmy?.

A teď co?

Nezapomeňte se zapojit do mailové konference PmWiki?, kde můžete e-mailovat s jinými wiki administrátory? ohledně pomoci při přizpůsobování PmWiki a zúčastnit se diskusí o vylepšeních PmWiki. Jestliže již vaše stránky fungují, přidejte je prosím k PmWikiUživatelům aby o nich ostatní věděli!

<< Instalace? | IndexDokumentace | Upgrade >>

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 10.09.2011, 17:29