Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Analýza za pomoci příkladů

< Pravidla o struktuře informací | Tutoriál informační analýzy

Vlastně všechny znalosti o struktuře informací v aplikační oblasti, které získáváme při analýze, jsou pravidla, jen někdy to tak nevnímáme. Pravidlem je například to, že u každého zaměstnance máme zaznamenáno jméno a příjmení, pravidlem je i to, že pro některé zaměstnance můžeme mít informace o jejich dětech. Že takové případy pojmenováváme jako povinné atributy, nepovinné vztahy... je jen terminologie.

Některé znalosti máme "sami o sobě", prostě je známe odjinud, nebo známe aplikační oblast tak dobře, že víme, jak to je. Pak jen správně modelujeme, kontrolujeme sami sebe.

Ale někdy nevíme, jak to je. Neznáme věcnou problematiku, ani naše zkušenost z jiných oblastí nám nepomáhá. Co tehdy? Těžko můžeme očekávat, že odborníci z aplikační oblasti, kteří nejsou informatici či technicky zaměření lidé, nám pravidla předloží na stříbrném podnose. Budeme se muset potýkat s vyjadřováním a chápáním lidí, kteří nepoužívají logicky přesně slova "každý", "a", "nebo"...

V mnoha případech budeme mít výhodu, že již vedou nějakou evidenci, třeba v papírové podobě. Nechte si ukázat takové dokumenty, formuláře, záznamy – vyplněné. Nechte si celými větami "přečíst", co na nich je. Nechte si vysvětlit pojmy. Nechte si popsat procesy, při kterých takové dokumenty či záznamy vznikají.

Sbírejte si příklady výskytů entitních typů, jak to popisuje kapitola Entity. Tuto "sbírku" doplňujte o různé případy, vždy když se naskytnou.

Ze všech typů vztahů, které rozeznáte z dokumentů, formulářů nebo záznamů, si sbírejte tabulky případů vztahu (viz kapitola Vztahy mezi objekty). To vám pomůže zjišťovat povinnost a kardinalitu (opět viz kapitola Vztahy mezi objekty).

Pokud žádnou evidenci dosud nevedou, nechte si napsat nebo načtrnout jejich představu, jak by měla vypadat informace, kterou by jim budoucí informační systém měl poskytovat. Může jít o tabulku, se sloupci, a na ty sloupce se zeptejte, co je to v nich, jak tomu říkají nebo budou říkat, nechte si uvést příklady. Může jít o jakýsi "formulář", a opět se ptejte co je to na něm, co to znamená, co je to například. Povinnost a kardinalitu zjišťujte otázkami nad konkrétními případy, které jste již získali, a požadujte další příklady, podle toho, co potřebujete vyjasnit.

Obecně: jestli něčemu nerozumíte, nechte si uvést příklad.

"Potřebovali bychom vědět, co se dělo s balíky!" "Jak by mělo vypadat to, co byste se dověděli?"

"Co by se psalo do tohoto políčka?" "Co to je?" "Například?"

< Pravidla o struktuře informací | Tutoriál informační analýzy

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 24.05.2011, 09:33